تجهیزات مرتبط با صنعت خودروسازی

 • قطعاتی که از پلی یورتان ( فوم ) ساخته می شوند

 • تجهیزات تست آخر خط مونتاژ

 • دستگاه های تزریق مایعات

 • نشت یابی قطعات

تجهیزات مرتبط با تولید قطعات پلی یورتان ( فوم )

 

   • ماشین آلات تولید صندلی: دستگاه فوم، میز گردان، خط اوال، وکیوم کراشر و …
   • دستگاه های تولید فرمان
   • تجهیزات تولید عایق حرارتی میان موتور و اتاق خودرو
   • ماشین آلات تولید داشبورد
   • قالب ها
   • نگهدارنده قالب ها

فوم – تجهیزات مرتبط با تولید قطعات – صندلی و قالب

فوم – تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات – فرمان

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات – عایق صدا و حرارت

   • نگهدارنده قالب ها
   • میز گردان
   • ماشین فوم
   • اتوماسیون
   • قالب ها

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات – داشبورد

تجهیزات تست آخر خط مونتاژ

تجهیزات تزریق مایعات

   • تزریق روغن ترمز
   • تزریق آب رادیاتور
   • تزریق روغن هیدرولیک فرمان
   • تزریق گاز کولر
   • تزریق روغن گیربکس
   • تزریق بنزین

نشت یابی قطعات

   • نشت یابی کولر
   • نشت یابی قطعات ( باک بنزین، جعبه دنده، رادیاتور، پمپ آب و … )