خودرو سازی

تجهیزات مرتبط با تولید قطعات در صنعت خودروسازی قطعاتی که از پلی یورتان ( فوم ) ساخته میشوند تجهیزات تست آخر خط مونتاژ خودرو دستگاه های تزریق مایعات نشت یابی قطعات