پروژه های خاص

تبدیل گاز R134a به ایزوبوتانتبدیل گاز R134a به پنتانبازسازی و نوسازی تجهیزاتسیستم های تغذیه مرکزی مواد فوم ، افزودنی ها ، گاز R134a و ایزوبوتان پروژه های خاص – تبدیل گازR134a به ایزوبوتان پروژه های خاص – تبدیل گازR11 یا R141b به پنتان پروژه های خاص - بازسازی و نوسازی تجهیزات پروژه های خاص – سیستم های تغذیه مرکزی [...]

نشت یابی قطعات

نشت یابی کولرنشت یابی قطعات (باک بنزین ، جعبه دنده ، رادیاتور  ، پمپ آب و.....)  تجهیزات مرتبط با تولید قطعات در خودروسازی- نشت یابی – نشت یابی کولر  تجهیزات مرتبط با تولید قطعات در خودروسازی – نشت یابی – نشت یابی قطعات (باک بنزین ، جعبه دنده ، رادیاتور ، پمپ آب و.......)    [...]

1399-7-12 10:05:10 +00:006ام مرداد, 1399|خودرو سازی|2 دیدگاه

دستگاه تزریق مایعات

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات در صنعت خودروسازی– دستگاههای تزریق مایعاتتزریق روغن ترمزتزریق آب رادیاتورتزریق روغن هیدرولیک فرمانتزریق گاز کولرتزریق روغن گیربکستزریق بنزینتجهیزات مرتبط با تولید در بخش خودروسازی – تزریق مایعات – تزریق ترمزتجهیزات مرتبط با تولید در بخش خودروسازی – تزریق مایعات – تزریق آب رادیاتور تجهیزات مرتبط با تولید در بخش خودروسازی – [...]

1399-7-12 13:48:47 +00:006ام مرداد, 1399|خودرو سازی|2 دیدگاه