تجهیزات تولید خدمات فنی در صنعت لوازم خانگی برای:

تجهیزات تولید در صنعت لوازم خانگی برای یخچال و فریزر

 • ماشین آلات خط فوم کابین و درب به همراه فیکسچرهای مربوطهlپمپ های وکیوم و دستگاههای شارژ گاز
 • نشت یاب ها
 • خط تست عملکرد
 • ترموفورمینگ برای وان و رو دریlخط تولید بدنه فلزی و در به شکل اتوماتیک
 • قالب ها(برای فیکسچرهای فوم ، ترموفورمینگ ، قطعات پلاستیک و ….)

تجهیزات تولید درصنعت لوازم خانگی یخچال و فریزر-ماشین آلات خط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیزات تولید درصنعت لوازم خانگی یخچال و فریزر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیزات تولید درصنعت لوازم خانگی یخچال و فریزر-خط تست عملکرد

 

 

تجهیزات تولید درصنعت لوازم خانگی یخچال و فریزر-  ترموفورمینگ برای وان و رو دری

 

 

تجهیزات تولید درصنعت لوازم خانگی یخچال و فریزر- خط تولید بدنه فلزی و در به شکل اتوماتیک

 • خط تولید بدنه فلزی و در با استفاده از رولفرمر
 • خط تولید بدنه فلزی و در با استفاده از دستگاههای CNC خم

تجهیزات تولید در صنعت لوازم خانگی – یخچال و فریزر – قالب ها

 • تامین قالب فیکسچر فوم کابین و درب ، قالب ترموفورمینگ و قالب های تزریق پلاستیک

خدمات فنی در صنعت لوازم خانگی – یخچال و فریزر

 • طراحی محصول جدید
 • تغییر قیافه محصولات قدیمی
 • بهینه سازی سیکل تبرید
 • طراحی لی اوت خط تولید
 • بهینه سازی خط تولید

 

خدمات فنی در خدمت لوازم خانگی – یخچال فریزر – طراحی محصول جدید

 

 

خدمات فنی در خدمت لوازم خانگی – یخچال فریزر – تغییر قیافه محصولات قدیمی

 

 

خدمات فنی در خدمت لوازم خانگی – یخچال فریزر – طراحی لی اوت خط تولید

 

 

خدمات فی در خدمت لوازم خانگی – یخچال فریزر – بهینه سازی خط تولید

 • افزایش بازدهی