تجهیزات مرتبط با صنعت کیف و کفش ، چرم

تولید کفش ( زیره – رویه – آماده سازی )
آماده سازی و تولید چرم

همکاران و شرکای ما