پروژه های انجام شده داخلی توسط تیم شرکت کارآمدان همپا سندباد نو اندیش

خودرو سازی
لوازم خانگی
کیف و کفش، چرم
صنایع غذایی