پروژه های انجام شده خارجی توسط تیم شرکت کارآمدان همپاسندباد نو اندیش

خودرو سازی
لوازم خانگی
کیف و کفش، چرم
صنایع غذایی