تجهیزات مرتبط با صنعت مبلمان

  • صندلی های اداری ، مبلمان خانگی و اداری ( ماشین فوم ، میزگردان ، وکیوم کراشر و….)
  • قالب و نگهداری قالب

 

 

تجهیزات مرتبط با صنعت مبلمان – صندلی های اداری ، مبلمان خانگی و اداری

 

 

تجهیزات مرتبط با صنعت مبلمان – قالب و نگهداری قالب