تجهیزات تولید و خدمات فنی در صنعت لوازم خانگی

یخچال فریزر
اجاق گاز
لوازم خانگی کوچک
مبلمان