تجهیزات مرتبط با تولید قطعات در صنعت خودروسازی – قطعات فومی

 

  • ماشین آلات تولید صنعتی (دستگاه فوم ، میز گردان ، خط اوال ، وکیوم کراشر )
  • دستگاههای تولید فرمان
  • تجهیزات تولید عایق حرارتی میان موتور و اتاق خودرو
  • ماشین آلات تولید داشبورد
  • قالب ها
  • نگهدارنده ی قالب ها

 

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات در صنعت خودروسازی – فوم – صندلی

 

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات در صنعت خودروسازی – فوم – فرمان

 

 

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات در صنعت خودروسازی – فوم – عایق صدا و حرارت

 

 

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات در صنعت خودروسازی – فوم – داشبورد

 

 

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات در صنعت خودروسازی – فوم – صندلی –  نگهداری قالب

 

 

تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات در صنعت خودروسازی – فوم – فرمان-  نگهداری قالب